นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจของกระทรวงต่าง ๆ เพื่อหารือร่วมกัน

 
 

     วันนี้ (2 พ.ย. 61) นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจของกระทรวงต่าง ๆ เพื่อหารือร่วมกัน ประกอบด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครั้งนี้ สศอ. เป็นเจ้าภาพการประชุม ณ ห้องประชุม 202 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
วันที่ลงข่าว: 
ศุกร์, November 2, 2018
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)