สศอ. เผยมาตรการปี 62 เดินหน้าเต็มสูบ เร่งผลักดันผู้ประกอบการเล็กใหญ่ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หวังสร้างมูลค่าเพิ่มทางภาคธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย

 
 
 
     
Close (X)