อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบอัตโนมัติให้หน่วยงานภาครัฐ

 
 

     วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และสถาบันไทย-เยอรมัน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบอัตโนมัติให้หน่วยงานภาครัฐ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 

ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
วันที่ลงข่าว: 
อังคาร, February 5, 2019
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)