ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ สศอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
 
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ โทรศัพท์ 0 2202 4280
วันที่ลงข่าว: 
พฤหัสบดี, February 7, 2019
 
     
Close (X)