คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าตรวจราชการ แนะนำ ติดตามผลการปฏิบัติราชการ และปรึกษาหารือแนวทาง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่าง ๆ

 
 

     เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าตรวจราชการ แนะนำ ติดตามผลการปฏิบัติราชการ และปรึกษาหารือแนวทาง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สศอ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 601 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
วันที่ลงข่าว: 
ศุกร์, May 10, 2019
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2202 4274, 0 2202 4284
 
     
Close (X)