ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 
 
วันที่ลงข่าว: 
พฤหัสบดี, August 1, 2019
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม 0 2202 4275, 0 2202 4276
 
     
Close (X)