สศอ. อบรม “จรรยาข้าราชการ”

 
 

     
สศอ. อบรม “จรรยาข้าราชการ”

นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการอบรม “การปฎิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สศอ.” โดยมี คุณแทนคุณ จิตต์อิสสระ โฆษกกระทรวงวัฒนธรรม และพิธีกร นักแสดงชื่อดัง ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ สศอ. และหน่วยงานภายในอก. ได้เกิดความเข้าใจ และนำไปประพฤติปฎิบัติเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป ณ ห้องประชุม 601 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553

 

ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 
ภาพข่าว ภาพข่าว
 

[อ่านข่าวทั้งหมด] [ย้อนกลับหน้าหลัก]
 
     
Close (X)