2. กรณีที่โรงงานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหน่วยได้ ตัวอย่าง เช่น การฟอกย้อมผ้า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ต้องการหน่วยที่เป็นตัน

 
 
คำตอบ: 
การแก้ไขปัญหาเรื่องหน่วยผลิต สามารถทำได้โดยการลองตัดผ้ามาชั่งดูว่า 1 กิโลกรัม จะได้ประมาณกี่หลา จากนั้นก็แปลงจากกิโลกรัมมาเป็นตัน 
สำหรับผู้ประกอบการการฟอกย้อมผ้าแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน บางชนิดหนักบางชนิดเบา กรณีดังกล่าวให้หาค่าเฉลี่ยเอา 
 
 
     
Close (X)