ลุ้นทองกับ แบบสอบถามการสำรวจข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมรายปี (แบบ รง. 9)

 
 

ลุ้นทองกับ แบบ รง. 9
      เนื่องด้วย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำการสำรวจข้อมูลภาวะอุตสาหกรรมรายปี โดยนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เหมาะสม และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
      ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีและถูกต้อง พร้อมให้เกิดความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม( แบบ รง.9) ทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำโครงการ "ลุ้นทองกับ แบบ รง.9" ขึ้น โดยมีรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลดังนี้


ผู้ประกอบการที่ได้รับสร้อยคอทองคำ หนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล
* บริษัท อีสเทินแมททีเรียลแอนด์คอนกรีต จำกัด
* บริษัท ฟูรูกาวา พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้กรอกแบบสอบถามได้รับเช็คของขวัญ รางวัลละ 5,000 บาท
* บริษัท แมรีกอท จิวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้กรอกแบบสอบถามได้รับเช็คของขวัญ รางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
* ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางจากครุภัณฑ์การแพทย์
* บริษัท บางกอก บี.พี.ไปป์ จำกัด

ผู้กรอกแบบสอบถามได้รับเช็คของขวัญ รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
* บริษัท ไซเก้นไฮมาค จำกัด
* บริษัท เบิ้ตท์เชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท ไทยแสงอินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
* บริษัท ไบไอฟีด (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท เฮลท์ฟูด ครีเอทีฟ จำกัด
* บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
* บริษัท อิชิเทค (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท เยนเนอรัล สตาร์ช จำกัด
* บริษัท ไทยลับเบส จำกัด
* บริษัท ไทยสะเปเชียลไวร์ จำกัด

 
     
Close (X)