ข่าว สศอ.

 
 
ดูข้อมูลข่าวย้อนหลัง เดือน ปี พ.ศ.
   
 • สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกันยายน ลดลงร้อยละ 2.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ไตรมาส 3/2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และในขณะที่ 9 เดือนแรกยังคงขยายตัวร้อยละ 2.9
 • สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนสิงหาคม 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
 • สศอ. จัดประชุมวิชาการใหญ่ครบรอบ 10 ปี พร้อมเร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทย ทะยานไกลสู่อนาคต ตามโมเดล “SIAM” แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
 • สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกรกฎาคม 2561ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.64 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
 • สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิถุนายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
 • ครม. เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเครื่อง ปรับปรุงทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ เตรียมผลักดันไทยเป็น Bio Hub of ASEAN ภายในปี 2570
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Strategic Management on Industrial Economic Big Data”
 • สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.2 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
 • อก. ชี้ภาครัฐ-เอกชนคึกคัก หนุนรับนโยบาย Industry 4.0 ขับเคลื่อนอุตฯ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จัดงาน Manufacturing Expo 2018
 • สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนเมษายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.0
 • สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.62 ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนมีนาคมสูงสุดในรอบ 60 เดือน นับแต่เดือนเมษายน 2556
 • สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.66
 • สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมกราคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.44
 • สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ภาพรวมปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 1.58
 • สศอ.เผยผลการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตภาคอุตฯ ตามแผนแม่บทฯ คาดผลิตภาพการผลิตขยายตัวร้อยละ 1.73
 • สศอ. เผย MPI 11 เดือนแรกปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 1.52
 • รัฐบาลส่ง “อุตตม” ร่วมลงนามกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2561- 2564) ย้ำความร่วมมือกับ UNIDO มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศไทย 4.0
 • สศอ. เผย MPI เดือนตุลาคม ขยายตัวร้อยละ 0.48 ส่งสัญญาณเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง
 • รวอ. อุตตม ร่วมประชุม General conference: GC สมัยที่ 17 ชู Roadmap ตามนโยบาย 4.0 หวังชักจูงลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • สศอ. เผย MPI เดือนสิงหาคม ขยายตัวร้อยละ 3.74 ส่งสัญญาณเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง
 • อก. จับมือภาครัฐและเอกชนรวม 14 หน่วยงาน ผลักดันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ประเทศไทย 4.0 ตามมติ ครม.
 • สศอ. ร่วม ม.หอการค้า เผยผลสรุปการเสวนาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเป็นที่น่าพอใจ พร้อมเห็นโอกาสบรรลุผลตามเป้าหมาย
 • สศอ. เร่งพัฒนา Big Data วางรากฐานแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเตรียมเสนอแผน ต่อกระทรวงอุตฯ
 • ภาครัฐ-เอกชน หนุน สศอ.พัฒนา “บิ๊กดาต้า” เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย
 • สศอ. ถก ซีพี สภาพัฒน์ ถึงแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมไทย เตรียมพัฒนา MPI รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • สศอ. จับมือการไฟฟ้า พัฒนาเครื่องชี้ดัชนีอุตสาหกรรม พร้อมผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบ Big Data
 • สศอ. เผยผลสรุปประชุมไทย-เยอรมันี ชี้ต้องสร้างแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม 4.0 เร่งบูรณาการนโยบายร่วมกัน
 • สศอ. เร่งพัฒนา Big Data วางรากฐานแผนพัฒนาอุตสาหกรรม เตรียมเสนอแผนต่อกระทรวงอุตฯ
 • สศอ. เตรียมปรับ MPI รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ตั้งเป้า MPI ให้มีการขยายความครอบคลุมนอกเหนือจากภาคการผลิต
 • สศอ. เร่งสรุปอุตฯหุ่นยนต์ ชี้เป็นรากฐานสำคัญใน Industry 4.0 ตั้งเป้าภายใน 3 ปี ลงทุนไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท
 • การประชุม “Industrie 4.0 in Thailand 4.0 German-Thai Partnership for the Industry of Tomorrow”
 • สศอ. ปรับปรุงโครงสร้าง MPI สะท้อนสภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมากขึ้น
 • สศอ. ตั้งเป้าเร่งด่วน เคาะ 5 อุตสาหกรรม S-Curve ชุดแรกต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม ปีนี้พร้อมให้กองทุนหนุน 1 หมื่นล้านบาท
 • TWO Mobile Applications for Car Users
 • สศอ. เผย MPI เดือนกุมภาพันธ์ยังคงแข็งแกร่ง คาดแนวโน้มขยายตัวและมีสัญญาณฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
 • สศอ. เผย MPI ขยายตัวร้อยละ 3.8 สูงสุดในรอบ 43 เดือน
 • สศอ. เผย MPI 10 เดือนแรกของปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 0.1
 • มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
 • กระทรวงอุตสาหกรรม ตอกย้า โมเดล ประเทศไทย 4.0 ต่อยอด 5 กลุ่มเทคโนโลยี-อุตสาหกรรมเป้าหมาย สู่เวทีการค้าโลก
 • สศอ. เผยผลผลิต 5 อุตสาหกรรมหลักเพิ่มขึ้น ดัน MPI ไตรมาส 2/2559 ขยายตัวร้อยละ 1.5
 • สศอ.แนะภาครัฐหนุน 4 ปัจจัย เปิดเสรีอุตสาหกรรมการบริการ
 • เคาะแล้ว! ประเภทสินค้า IT ลดภาษี 1 ก.ค.
 • สศอ.เผย MPI เดือน มี.ค. สูงสุดในรอบ 3 ปี สอดคล้องกับการส่งออกที่ขยายตัวคาด MPI ไตรมาส 2 อุตสาหกรรมหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น
 • สศอ. โชว์ผลงานรอบ 6 เดือน ลุย 5 โปรเจกต์ใหญ่พร้อมเปิด 5 แผนงานเร่งด่วนในอนาคต
 • สศอ. แถลงการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน กุมภาพันธ์ 2559 หดตัวน้อยลงที่ร้อยละ 1.62
 • สศอ. ชี้ปัญหากีดขวาง ฮับอุตสาหกรรมรถยนต์ในอนาคต
 • สศอ.ชี้ทางรอดอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
 • สศอ. เผยแผน 5 ปี พัฒนาอุตฯพลาสติก ดันส่งออกแตะ 2 แสนล้าน
 • สศอ. เสนอแผนปฏิรูปอุตสาหกรรมดันรายได้ประชากรเพิ่ม 2.25 เท่า
 • เชื่อมั่นปี 2559 หลายปัจจัยหนุนอุตสาหกรรมโตต่อเนื่อง รถยนต์ผลิตเกิน 2 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
 •  

  จำนวนทั้งหมด 157 รายการ จำนวน 4 หน้า

  << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ] Next>>
   
       
  Close (X)