ข่าว สศอ.

 
 
ดูข้อมูลข่าวย้อนหลัง เดือน ปี พ.ศ.
   
 • สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2561ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.08 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
 • สศอ. เผยมาตรการปี 62 เดินหน้าเต็มสูบ เร่งผลักดันผู้ประกอบการเล็กใหญ่ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หวังสร้างมูลค่าเพิ่มทางภาคธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย
 • สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกันยายน ลดลงร้อยละ 2.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ไตรมาส 3/2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และในขณะที่ 9 เดือนแรกยังคงขยายตัวร้อยละ 2.9
 • สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนสิงหาคม 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
 • สศอ. จัดประชุมวิชาการใหญ่ครบรอบ 10 ปี พร้อมเร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทย ทะยานไกลสู่อนาคต ตามโมเดล “SIAM” แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
 • สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกรกฎาคม 2561ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.64 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
 • สศอ. เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิถุนายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
 • ครม. เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเครื่อง ปรับปรุงทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ เตรียมผลักดันไทยเป็น Bio Hub of ASEAN ภายในปี 2570
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Strategic Management on Industrial Economic Big Data”
 •  

  จำนวนทั้งหมด 159 รายการ จำนวน 4 หน้า

  << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4
   
       
  Close (X)