เกี่ยวกับห้องสมุด
บริการห้องสมุด
ติดต่อห้องสมุด

 
 

 
 
ชื่อเรื่อง: 50 วิธีอยู่อย่างไร ไม่แก่ ไม่ป่วย
ผู้แต่ง:
มัชฌิมา
เลขเรียก:
613 ม319 2553 
เรื่องย่อ:
คู่มือแห่งการเสริมสร้างสมดุลชีวิตด้วยหลัก "กินล้างพิษ บริหารกายจิตสม่ำเสมอ" ช่วยฉุดรั้งสังขาร มิให้ร่วงโรยตามกาลเวลา
_______________________________________________________
ชื่อเรื่อง: 4,000 คำศัพท์จีนกลางที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
ผู้แต่ง:
ม.อึ้งอรุณ
เลขเรียก:
495.181 ม111ส 
เรื่องย่อ:
"รวมคำศัพท์จีนกลางที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ให้คุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยคำศัพท์จีนกลางที่เราได้รวมรวบไว้มากมายถึง 4,000 คำ
_______________________________________________________
ชื่อเรื่อง: เรียนรู้การทำงานกราฟิกดีไซน์ สิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ Graphic Design Artwork Photoshop + Illustrator
ผู้แต่ง:
ปิยะบุตร สุทธิดารา
เลขเรียก:
006.68 ป621ร 2553 
เรื่องย่อ:
หนังสือที่จะพาคุณไปเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานกราฟิกดีไซน์สื่อ
สิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ จากมืออาชีพ
_______________________________________________________
หน้า 1
 
 
 
 
ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Copyright
©2012 Office Of Industrial Economics Library