เกี่ยวกับห้องสมุด
บริการห้องสมุด
ติดต่อห้องสมุด

 
 

 
 
ชื่อเรื่อง: Japan Chill Out ญี่ปุ่น...ไม่ไกลเกินใจฝัน
ผู้แต่ง:
ณ จันทร์
เลขเรียก:
915.2 ณ111 2553 
เรื่องย่อ:
การเดินทางท่องญี่ปุ่น ครั้งแรกที่จะพาผู้อ่านไป Chill Out กับเมืองต่างๆ ที่เต็มไปด้วยความงามและความประทับใจ ใครอยากไปญี่ปุ่นด้วยตัวเอง ไม่ควรพลาด
_______________________________________________________
ชื่อเรื่อง: Microsoft Office 2010
ผู้แต่ง:
เพ็ญนภา สำเนียง
เลขเรียก:
005.54 พ887ร 2553 
เรื่องย่อ:
ครอบคลุมทุกการใช้งานออฟฟิศ และอีก 108 ทิปเพื่อใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
_______________________________________________________
ชื่อเรื่อง: SMEs ไทยสู่ตลาดโลก
ผู้แต่ง:
ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์, ปารณีย์ คชพร
เลขเรียก:
658.022 ถ192 2553 
เรื่องย่อ:
นำเสนอหลากธุรกิจที่น่าสนใจและยังเป็นที่ต้องการของตลาด
อีกมาก โดยได้ให้รายละเอียดและช่องทางทำธุรกิจไว้อย่างครบถ้วน ละเอียด
เข้าใจง่าย
   
หน้า 2
 
 
 
 
ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Copyright
©2012 Office Of Industrial Economics Library