ชื่อเรื่อง: ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้นหวัง (โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี 6)
ผู้แต่ง:
วรากรณ์ สามโกเศศ
เลขเรียกหนังสือ
: 330 ว296ศ 2550