ชื่อเรื่อง: 111 กูรูบริหารจัดการอุตสาหกรรมโลก
ผู้แต่ง:
เอกชัย บุญยาทิษฐาน
เลขเรียกหนังสือ
: 658.4012 อ7ร 2551