ชื่อเรื่อง: ความรักเท่าที่รู้
ผู้แต่ง:
นิ้วกลม
เลขเรียกหนังสือ
: 152.4 น672ค 2555