ชื่อเรื่อง: เซียนตรรกะอัจฉริยะคนทำงาน
ผู้แต่ง:
Akira Aizawa, ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ ผู้แปล
เลขเรียกหนังสือ
: 160 อ967ซ 2553