เกี่ยวกับห้องสมุด
บริการห้องสมุด
ติดต่อห้องสมุด

 
   
 


วัน-เวลาทำการ
เปิดให้บริการ : ทุกวันจันทร์ - ศุกร์_ เวลา 8.30 - 16.30 น.
ปิดให้บริการ : วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
   
 
ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Copyright
©2012 Office Of Industrial Economics Library