ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการแสดงภาพในห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
Subscribe to RSS - ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการแสดงภาพในห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
     
Close (X)