รัฐบาลส่ง “อุตตม” ร่วมลงนามกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2561- 2564) ย้ำความร่วมมือกับ UNIDO มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศไทย 4.0

 
 
Subscribe to RSS - รัฐบาลส่ง “อุตตม” ร่วมลงนามกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2561- 2564) ย้ำความร่วมมือกับ UNIDO มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศไทย 4.0
 
     
Close (X)