สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

มาตรการ พัฒนาอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

มาตรการ พัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

View more
 • กิจกรรมพัฒนา DESIGN

  ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

  View more
 • กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์

  ในอุตสาหกรรมหุ่ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Industrial Prototype)

  View more
 • CoRE สถาบันไทย-เยอรมัน

  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

  View more
 • กิจกรรมพัฒนาSI WARRIOR

  ด้านหุ่นด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

  View more
 • SMART PRODUCTION NETWORK

  View more